Verzekeringen

Wat moet je verzekeren?autoverzekering

In principe is alles te verzekeren, maar dat kost dan ook een premie.

Een veel gehanteerd principe, waar wij ons bij aansluiten is: Verzeker alleen die zaken die van een dermate grote waarde zijn dat je het verlies zelf financieel niet kan dragen.

 

Waarom een Financieel adviseur raadplegen?

In principe kan je zo via internet een verzekering afsluiten. Maar is die dan wel op jouw situatie afgestemd? En wat doe je als je schade hebt? Een Financieel Adviseur behartigt jouw belangen, en zal voor jou de verzekering(en) precies afstemmen op jouw situatie. Is er schade? Dan zal hij je helpen de schade vergoed te krijgen. Een Financieel Adviseur heeft daarmee een belangrijke toegevoegde waarde. Sluit je zelf een polis af via Internet? Dan mis je die hulp.

 

Aan te bevelen verzekeringen voor de Particulier:

  • Woon verzekeringen, dat zijn: Woonhuis-, inboedel-, algemene aansprakelijkheid- en Rechtsbijstand- en reisverzekering.
  • Auto verzekering. (Je bent verplicht die minimaal WA te verzekeren).
  • Zorg verzekering. (Iedere inwoner van Nederland, ouder dan 18 jaar, is verplicht een zorgverzekering te nemen).
  • Uitvaartverzekering. Bedoelt om de kosten van een uitvaart af te dekken.

 

Aan te bevelen verzekeringen voor de huiseigenaren:

  • Overlijdensrisicoverzekering. Bedoeld om een hypotheek geheel af gedeeltelijk af te lossen als je partner overlijdt.
  • Een verzekering als je jouw inkomen verliest door Arbeidsongeschiktheid of WW. (zg woonlasten of inkomensbeschermer).

 

Woonlasten of inkomensbeschermer

Als je Arbeidsongeschikt (AO) of Werkloos (WW) wordt, kan dat grote gevolgen hebben voor het inkomen. Bij AO zal het inkomen afhankelijk worden van de mate van arbeidsongeschiktheid, en valt u in de regelgeving van de WIA. Maar de WIA geeft aan dat je de zogenaamde restverdiencapaciteit zelf moet verdienen. Bijvoorbeeld: als je 50% AO bent, wordt een uitkering daarop gebaseerd. De resterende inkomsten moet je zelf gaan verdienen, maar probeer maar eens een werkgever te vinden die je dan in dienst wil nemen. Dat is erg lastig. Ook bij WW krijgt je gelijk te maken met een inkomensterugval naar 70% van het laatst verdiende loon, en de duur hiervan wordt bepaald door het arbeidsverleden.  Na die periode vervalt het recht op WW en val je terug naar bijstandsnorm.

Om die terugval in inkomen te compenseren adviseren we huizenbezitters met een hypotheek een woonlastbeschermer of inkomensbeschermer te nemen. Deze biedt dekking bij arbeidsongeschiktheid (AO) en werkloosheid (WW) voor werknemers met een eigen woning. De dekking is over het algemene tot 70% van het laatstverdiende loon en heeft als doel te voorkomen dat je inkomen bij AO of WW zover daalt dat je in financiële problemen komt. Deze verzekering kan alleen worden afgesloten als je een vast arbeidscontract hebt.